About

Marit Eken Kalager lager plagg som er ment for kroppen, men som samtidig skal kunne stå som et selvstendig skulpturelt uttrykk.

Form og proporsjoner har alltid interessert henne, likeså hvordan form og proporsjoner samspiller med materialet.

Kalager bruker håndstrikkemaskin som verktøy til å strikke form og snitt direkte inn i plagget. Hele plagget skapes i strikkemaskinen, og med minimalt med sømmer.

Strikkeplagget etterarbeides gjennom krymping i vaskemaskin og endrer strikkekvaliteten til et nytt visuelt materiale.

Hun strikker former og proporsjoner og setter de sammen slik at de gir påminnelse om barndommens iboende minner om ullkjoler og folkedrakter, kultur og natur.

02 Softer

2 Responses to “About”